Geschiktheidproef voor gebruikshonden
Wat is WGH?
Geschiktheidproef voor gebruikshonden

Doel
De bedoeling is de geschiktheid en waarde te controleren van de honden die behoren tot de gebruikshonden. Dit zowel voor honden die bestemd zijn om aan veeleisende disciplines deel te nemen als voor die honden die enkel als aangename gezelschapshond worden gehouden. Het programma dat volgt heeft als doel de bijzondere eigenschappen van deze rassen naar waarde te schatten en zo de meest geschikte en meest representatieve honden in het daglicht te stellen.

Disciplines
Het W.H.G. werd ontworpen voor twee disciplines, het speuren of de verdediging.

Toelatingsvoorwaarden
De hond moet minstens 15 maanden oud zijn op de dag van de proef.
Duidelijk leesbaar getatoeërd zijn volgens stamboom, (eventueel geschoren op die plaats) of drager zijn van een elektronische Chip.
Ingeschreven zijn in een stamboek dat door de K.K.U.S.H. en de F.C.I erkend is.
In het bezit zijn van een werkboekje.
Behoren tot de eerste of tweede Ras Groep van het F.C.I. en onderworpen zijn aan werkproeven.
Alle honden geboren na 01/01/2004 dienen een attest voor te leggen van sociaal gedrag.

Wedstrijdreglementen
Download WGH reglement
(KKUSH website)

Wedstrijden
Elk jaar organiseren onze kringgroepen meerdere WGH (CQN) wedstrijden.
Raadpleeg onze sportkalender om de data te vinden.

Resultaten
Klik hier om naar de resultaten van alle K.U.C.B.H. wedstrijden te gaan.