Wat is IPO?

IPO is er in 3 zwaartegradaties, te beginnen bij de BH (Begeleidingshond) IPO I en eindigendmet klasse IPO III. Vanaf het IPO I bestaat het programma uit 3 afdelingen.

Speuren:
De eerste afdeling bestaat uit speuren,waarbij meestal in een weiland of een akker een menselijk spoor wordt uitgelopen en waarop een aantal kleine gebruiksvoorwerpen wordt gelegd. In het spoor bevinden zich afhankelijk van de klasse, 2 of 4 hoeken. Na een bepaalde wachttijd (vari rend van 20 minutentot een uur, afhankelijk van de klasse) mag de geleider zijn hond bij het startpaaltje aanzetten en moet de hond zonder verdere inwerking of hulp van de geleider, die op 10 meter achter de hond blijft, het spoor zelfstandig uitwerken en de voorwerpen verwijzen(=aangeven d.m.v. zit, af, sta of apporteren).

Gehoorzaamheid:
De tweede afdeling is het een gehoorzaamheid waarbij de hond allerlei, onaangelijnde (uitzondering van de BH), oefeningen moet laten zien, bestaande uit: volgen in gewone, langzame en snelle pas zit en af met doorlopen geleider afliggen met afleiding apporteren over de vlakke grond 1-meter haag en A-schutting en als laatste het vooruitsturen alles afhankelijk van de klasse waarin men uitkomt. Tijdens het "volgen wordt tevens d.m.v. 2 schoten uit een alarmpistool deschotvastheid van de hond beoordeeld. Een hond met schotangst wordt uitgesloten van verdere deelname aan de wedstrijd.

Verdediging:
De derde afdeling is de verdedigingsdienst (pakwerk) waarbij de hond getest wordt op belastbaarheid, drift en moed door verschillende oefeningen met een pakwerker.

Het is hierbij essentieel dat de hond goed gehoorzaam is. Zo moet de hond na inbijten op de bijtmouw van de pakwerker deze binnen 3 commando s weer loslaten na het commando daartoe van de geleider, anders volgt diskwalificatie.
Tijdens deze afdeling wordt de combinatie door de keurmeester beoordeeld op het vol inbijten van de hond, de al eerder genoemdegehoorzaamheid en de belastbaarheid. Ook tijdens de stokslagen (voor de dierenliefhebbers, wees gerust, dit gebeurt met een zachte stok op niet-gevoelige delen van de hond als schoft en schouder) moet de hond vol blijven bijten op de bijtmouw.

Ten onrechte denken veel niet-hondensporters dat dergelijke afgerichte honden gevaarlijk zijn. Voor de honden is het echter niet meer dan een fijn spel met veel actie. Het is ze geleerd uitsluitend te mogen bijten op de bijtmouw.Zodra de bijtmouw bijv. verwijderd wordt, kan de pakwerker dan ook zonder problemen met verreweg de meeste honden een potje stoeienof aaien. IPO afgerichte honden blijken zelfs in mindere mate voor bijtincidenten te zorgen dan niet afgerichte honden! Tijdens de trainingis de mouw dan ook het speeltje, de buit die ze kunnen winnen als de hond het gewenste beeld laat zien. De honden moeten zeer sociaalzijn en moeten vooraf verplicht het diploma BH (Begeleidingshond) hebben behaald, waarbij o.a. het sociaal gedrag van de hond wordt getest.Agressieve en angstige honden zijn in het IPO niet welkom!

Het beoefenen van IPO is voornamelijk door de zwaarte en gevarieerdheid een zeer tijdrovende en arbeidsintensieve sport. Het is echter groot plezier voor baas en hond en de beloning is zeer groot als na lang trainen het felbegeerde diploma wordt behaald.


Terug