Om in aanmerking te komen voor de publicatie van een toekomstig nest / geboren nest, dient u ons onderstaand document ingevuld terug te bezorgen*

Enkel leden van de KUCBH kunnen een aanvraag indienen.

Na 3 maanden, komt de publicatie automatisch te vervallen, behalve als u ons anders zou informeren van het aantal pups nog beschikbaar. (info@kucbh.be)

Voorwaarde voor publicatie :

  • Minstens 1 jaar lid zijn van de KUCBH
  • Als je in Wallonië woont, een erkenningsnummer hebben (HK,…) + prijs
  • Stamboom van de ouders
Facebook