K.U.C.B.H. vzw.
IPO
Wedstrijdreglementen
Download de IPO reglementen
(KKUSH website)

Jaarlijks Nationaal Kampioenschap IPO
Elk jaar organiseert de K.U.C.B.H. vzw., Commissie IPO het Nationaal Kampioenschap voor Belgische Herders. Dit voor de klassen 1, 2 en 3.
Deze wedstrijden worden meestal georganiseerd in samenwerking met een andere hondenvereniging.
Elk jaar kunnen de KKUSH hondenverenigingen hun kandidatuur indienen voor deze organistie.
Daarvoor zijn wel enkele regels van toepassing.
Download hier dit organisatiereglement.
Wereldkampioenschappen
Eveneens elk jaar wordt het FMBB wereldkampioenschap georganiseerd.
Alle informatie is te vinden op de FMBB website: www.fmbb.net
Klik hier (nl)  (Fr) om de selectievoorwaarden voor deelname aan het IPO WK FMBB 2016 te lezen.